NAVIGATION


Contact

Secretary
Ms. Yuki Morita
Prime International Co., Ltd.
#601, 1-13-10 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013
TEL: 03-6277-0117
FAX: 03-6277-0118ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ  縲
e-mail: icsos@prime-intl.co.jp